Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Ελληνική Ουρολογική Εταιρεία
Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας
European Association of Urology
The American College of Obstetricians and Gynecologists
The Federal Government Source for Women's Health Information
March of Dimes
Centers for Disease Control and Prevention
Advocating for folic acid
American College of Nurses and Midwives
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας

Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος

Κέντρο Γυναικολογίας και Γονιμότητας
International Guidelines for Folic Acid administration during pregnancy
Neural Tube Defects fact sheet
Φαρμακευτικές Ειδήσεις

 

ITF Hellas | Αρεως 103 & Αγ. Τριάδος 36, 175.62 Παλαιό Φάληρο. | T 210 9373 330 | F 210 9373 339
Ε info@italfarmaco.gr | U www.italfarmaco.gr