Καλς λθατε!

To www.gynet.gr εναι νας διαδκτακς τπος που σκοπ χει την ενημρωση των επαγγελματιν υγεας σε επκαιρα θματα που αφορον την γυναικολογα.
Οι επισκπτες θα χουν τη δυναττητα να ενημερωθον για θματα που αφορον την εγκυμοσνη και τις επιπλοκς της, την εμμηνπαυση, τις λοιμξεις της κστης και του αναπαραγωγικο συστματος.
Η ιστοσελδα αυτ εναι σχεδιασμνη τσι στε να παρχει εκολη και γργορη πρσβαση στις διφορες πληροφορες που αφορον τον Γυναικολγο.
Η αναζτηση γνεται με τη βοθεια των επιλογν που βρσκονται δεξι στην οθνη σας.
Θα υπρχουν ενδιαφρουσες συνδσεις με ελληνικος και ξνους ιστοτπους καθς και η δυναττητα φρτωσης ρθρων απ επιστημονικ περιοδικ και βιβλα.
Για την περιγηση σας στο Gynet.gr εναι απαρατητη η εγγραφ σας.
Αφο μας δσετε κποια στοιχεα σας, θα σας αποσταλε ηλεκτρονικ κωδικς πρσβασης που θα σας επιτρπει να χετε πλρη πρσβαση στο περιεχμενο του ισττοπου.

Επιπλον, με την εγγραφ σας αποκττε το δικαωμα της δωρεν λψης του τριμηνιαου ηλεκτρονικο newsletter Gynet στο e-mail σας.

   Newsletter.

ITF Hellas | 103 & . 36, 175.62 . | T 210 9373 330 | F 210 9373 339
info@italfarmaco.gr | U www.italfarmaco.gr

Copyright ITF HELLAS s.a. 2009 Designed By Athina24 Powered by Brainpower s.a.